Naši energii, úsilí a péči
směřujeme tam, odkud
pochází naše síla – DO VINIC.

Podporujeme
vinohradníky

Chráníme
životní prostředí

Rozvíjíme vztahy
s komunitami

Jsme si dobře vědomi naší role při ochraně krajiny a hodnot,
které české vinařství symbolizuje.

Cítíme zodpovědnost za rozvoj oboru, který je součástí našeho společného dědictví. Energii, úsilí, péči a nejnovější poznatky proto směřujeme právě tam, odkud pochází naše síla – DO VINIC.

Vinice pro nás neznamenají jen nekonečné řádky táhnoucí se do dálky. Vnímáme je jako součást širšího celku, kulturní krajiny, kde se potkává činnost přírody a člověka. Soustředíme se proto na tři klíčové oblastipodporu vinohradníků, ochranu životního prostředí a vztahy s obcemi a komunitami.

Bohemia Sekt Starý Plzenec
Ondřej Beránek 
ředitel společnosti

Aktuality

 01.02.2024

DoVinic.cz a UV Boosting inspiruje další vinaře

Na konci ledna jsme uspořádali kulatý stůl pro naše moravské a slovenské vinařské kolegy.  Setkání bylo zaměřeno na oblast udržitelných technologií a postupů ve vinařství. Velkou pozornost věnovali vinaři technologii UV Boosting, která bez použití chemických látek posiluje imunitu rostlin révy vinné.

 30.11.2023

Setkání s Plzeňským Prazdrojem

Jednou z hlavních aktivit programu DoVinic.cz je testování hlubokokořenících směsí k zadržování vody ve vinohradech. O naše znalosti a zkušenosti vyplývající z tohoto programu jsme se podělili s kolegy z Plzeňského Prazdroje.

 07.09.2023

Prokypřovací směsi pomáhají udržet vodu v krajině

Ochránit vinohrady před suchem může pomoci speciální zelená směs rostlin. Tento postup, který používá společnost BOHEMIA SEKT na 66 hektarech vinic v okolí Pavlova a Bzence vznikl ve spolupráci s odborníky z Mendelovy univerzity. 

Proměna vinohradů
a pomoc pěstitelům

Moravští vinaři se musí v posledních letech vypořádat s novými výzvami – měnící se klima zásadně ovlivňuje celý vinohradnický rok. Léty prověřené postupy a metody ztrácí účinnost, mění se charakter sklizně a samotný ráz krajiny.

Technologický pokrok naopak přináší nové možnosti, jak těmto výzvám čelit. Ve spolupráci s akademickou sférou i soukromým sektorem hledáme nová řešení a know-how sdílíme s těmi, kteří to nejvíce potřebují.

Aby byla réva vinná i hrozny zdravé a chráněné před chorobami a škůdci, využíváme biologické metody ochrany vinic.

K posilování imunity révy používáme přírodní probiotika a ultrafialové záření vyvinuté ve Francii UV-C Boosting. Na ochranu před škodlivým hmyzem máme populaci Dravého roztoče Typhlodromus pyri.

Převážnou část odpadu z vinařství – slupky a semena (tzv. matoliny) - kompostujeme a vracíme zpět na vinice jako živiny.

Hibernal, Solaris, Johanniter. To jsou příklady názvů odrůdy révy vinné, které lze vypěstovat na rostlinách označených zkratkou PIWI.

Jde o vyšlechtěné křížence odolné vůči plísním a mrazu. Tyto rostliny potřebují méně chemického ošetření, čímž se snižuje frekvence pojezdů techniky ve vinici. To mimo jiné prospívá půdě například v lepším zadržování vody.

Rozlohu PIWI vinic průběžně navyšujeme. Začali jsme v roce 2009 na Bzenecku, roku 2023 přibyl Sedlec u Mikulova.

Důležitou součástí boje proti klimatickým změnám je monitoring sucha.

Proto jsme v roce 2023 instalovali v našich vinohradech speciální senzory, kterými detailně měříme srážky, odpařování a vlhkost v půdě a na rostlinách.

Nyní sbíráme a analyzujeme data, která nám do budoucna pomohou optimalizovat zavlažování, efektivněji nakládat s vodou a snižovat negativní dopady sucha.

Vracíme vodu
a život do vinic

Voda má pro vinařské odvětví zásadní význam. Její nedostatek se negativně projevuje v kvalitě hroznů i vína.

Celkový úhrn dešťových srážek je každý rok podobný, ale vláha přichází v jiné podobě než dřív – jako blesková povodeň nebo přívalový déšť. V této formě se nestíhá vsáknout a odtéká pryč.

Naším cílem je zadržet maximum vody ve vinohradech. Do řádků vysazujeme hlubokokořenící směs, která na sebe váže vodu a stává se přírodní zásobárnou vody a přirozeným úkrytem různých druhů hmyzu.

Hrdý partner
moravských obcí

V roce 2023 jsme podpořili projekty v těchto obcích:

Domanín

Obec Domanín se nachází v úrodné oblasti Slovácka poblíž obce Bzenec. Právě zde se nachází část našich vinic a jedno z vinařství - Chateau Bzenec.

Pavlov

Pavlov leží na úpatí Pavlovských vrchů při pravém břehu vodní nádrže Nové Mlýny. Hlavním zdrojem bohatství obce vždy bylo vinařství a je tomu i dnes. V jednom ze zdejších sklepů sídlí i naše Vinařství Pavlov.

Sedlec

Sedlec najdete na Břeclavsku. Jedná se o vinařskou obec v Mikulovské vinařské podoblasti, kde leží vyhlášené viniční tratě Nad Nesytem nebo Kotel. Právě zde se nachází i vinice našeho vinařství Habánské sklepy.